CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Các hãng khác AccuStandard

 

♦ Chất chuẩn cho QC: NotLot™, ASTM QC Tests, Column Testing, ...

♦ Đơn chất hữu cơ trong phân tích, lựa chọn theo phương pháp và hỗn hợp: POP, PCBs, VOCs,

   EPA Methods, ...

♦ Chất chuẩn cho ngành công nghiệp hóa dầu: ASTM, PIANO, ...

♦ Chất chuẩn vô cơ: ICP, ICP-MS, AAS, ...

 

 

 

> Tìm hiểu thêm