Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm Human

Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm Human

Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm Human

Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm Human

Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm Human
Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm Human

TRANG CHỦ Sản phẩm Human Hệ thống lọc nước RO & UP Arioso Power [MỚI]

 

 

Đặc điểm

- Đạt chứng chỉ Certified CE, ISO 9001, ISO 14001,Certified NRTL (UL)
- Đạt giải thưởng hàng Hàn Quốc chất lượng cao "Awarded Korea excellent products"
- Hiệu chuẩn tự động với sensor nước 
- Tin nhắn cảnh báo nước đọng 
- 3, 5 step water level sensor
- Hiển thị thay lọc: Beep & Màn hình Charactor
- Ngôn ngữ: Anh, Hàn, ...
- Chức năng tự chuẩn đoán

 

 

 

 

 

 

 

 Thông số kỹ thuật

  Arioso Power I Arioso Power I +70 Arioso Power II Arioso Power II +70 Arioso Power III Arioso Power II (TOC)
Lưu lượng 
(RO, UP)
Max. 15L/Hr Max. RO : 15 L/Hr
UP: 70L/Hr
Max. 25L/Hr Max. RO : 25 L/Hr
UP: 70L/Hr
Max. 35L/Hr Max. 25L/Hr
Màn hình & Bộ điều khiển Màn hình cảm ứng màu kích thước lớn 70 x 52 
Hiển thị chất lượng nước Nhiệt độ môi trường: -10 to 100
  Nhiệt độ nước cấp : 0 to 100℃
  Nước cấp : 0 to 999㎲/cm
  Nước tinh khiết (RO) : 0.2 to 250.0㎲/cm
  Nước siêu sạch (UP) : Up to 18.2㏁·cm
  - TOC : 0 to 200 ppb
Hiển thị áp suất Digitial Pressure Sensor (0~10kg/㎠)
① Feed water pressure ② RO membrane pressure
Chức năng tự kiểm tra · Various valves ·Auto sensor calibration (RO,UP)
·System operation ·Self-diagnosis
Chức năng làm sạch ·Auto regular cleaning Self-test ·Auto regular cleaning ·Auto cleaning lower than setting value
Chức năng hệ thống ·Filter replacement alarm & display (A/C, RO/UP pack, UF, UV lamp, 0.2㎛CF, etc)
·Volumetric time setting (RO/UP) ·Language(English, Korean, etc)
·Auto/Manual Pressure S/W ·Extensible point of use

 

 

Type Scholar Scholar-UV Bio Integrate
- PF - PF
0.2㎛ final filter STD   STD   STD STD
Pyrogen free final filter   STD   STD    
254/185 UV lamp     STD STD   STD
MW 5000 UF filter         STD STD
Water Quality  
-TOC (ppb) 5~10 5~10 0~5 0~5 5~10 0~5
-Endotoxin (Eu/㎖) NA < 0.125 NA < 0.125 < 0.001 < 0.001
-Bacteria (cfu/㎖) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
-Particles (>0.22㎛/㎖) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

-RNases (ng/㎖)

-

< 0.01

-

< 0.01

< 0.01 < 0.01

-DNases (pg/㎖)

-

-

-

-

< 4 < 4

-DNases (pg/㎕)

-

< 4

-

< 4

- -
Dimensions (WxDxH) 320 x 490 x 475 mm
Power 230V / 110V. 50/60Hz, 60W
Standard Accessories Pretreatment System, ROmembrane, UP Pack, Level Sensorm Manual, Power Cord
Optional Accessories ·Printer ·Foot-Pedal switch ·Pretreatment system ·Low pressure valve, Wall-mounting bracket
·Water tank(20L,30L,40L,60L) ·Vent filter for PE water tank ·Frame


※ II+70(TOC), III(TOC), III+70, III+70(TOC) are also available.