CÔNG TY TNHH HOA Ý

HOA Y CO LTD

CÔNG TY HOA Ý

CÔNG TY HOA Ý

CÔNG TY HOA Ý
CÔNG TY HOA Ý

TRANG CHỦ Sản phẩm Julabo Bể cách thủy ổn nhiệt PURA

 

 

 

Order No.

Model

Working temperature
range (°C)

Temperature stability
(°C)

Heating capacity (kW)

Füllvolumen (l)

Bath opening

9550504

 PURA 4

+18 ... +99.9

±0.15

0.8

0.8 ... 4.5

12 x 27 / 14

9550510

PURA 10

+18 ... +99.9

±0.15

1.2

1.4 ... 9.5

22 x 27 / 14

9550514

PURA 14

+18 ... +99.9

±0.15

1.8

2 ... 14

33 x 27 / 14

9550522

PURA 22

+18 ... +99.9

±0.15

2

3.4 ... 25.5

55 x 27 / 18

9550530

PURA 30

+18 ... +99.9

±0.15

2

4.8 ... 36

77 x 27 / 18

Dung tích bể 4.5 Lít

Nhiệt độ làm việc từ +18 .... +99.9 °C

> Chi tiết

Dung tích bể 10 Lít

Nhiệt độ làm việc từ +18 ... +99.9°C

> Chi tiết

Dung tích bể: 2...14 Lit

Nhiệt độ làm việc từ +18 ... +99.9°C

> Chi tiết

Dung tích bể: 26 Lit

Nhiệt độ làm việc từ +20 ... +99°C

> Chi tiết

Dung tích 36 Lít

Nhiệt độ: 18 ...+99.9oC

> Chi tiết