Bể ổn nhiệt Pura 10

Bể ổn nhiệt PURA

Bể ổn nhiệt PURA

Bể ổn nhiệt PURA

Bể ổn nhiệt PURA
Bể ổn nhiệt PURA 30

TRANG CHỦ Sản phẩm Julabo Bể ổn nhiệt PURA

 

 

 

Order No.

Model

Working temperature
range (°C)

Temperature stability
(°C)

Heating capacity (kW)

Füllvolumen (l)

Bath opening

9550504

 PURA 4

+18 ... +99.9

±0.15

0.8

0.8 ... 4.5

12 x 27 / 14

9550510

PURA 10

+18 ... +99.9

±0.15

1.2

1.4 ... 9.5

22 x 27 / 14

9550514

PURA 14

+18 ... +99.9

±0.15

1.8

2 ... 14

33 x 27 / 14

9550522

PURA 22

+18 ... +99.9

±0.15

2

3.4 ... 25.5

55 x 27 / 18

9550530

PURA 30

+18 ... +99.9

±0.15

2

4.8 ... 36

77 x 27 / 18

Dung tích bể 4.5 Lít

Nhiệt độ làm việc từ +18 .... +99.9 °C

> Chi tiết

Dung tích bể 10 Lít

Nhiệt độ làm việc từ +18 ... +99.9°C

> Chi tiết

Dung tích bể: 2...14 Lit

Nhiệt độ làm việc từ +18 ... +99.9°C

> Chi tiết

Dung tích bể: 26 Lit

Nhiệt độ làm việc từ +20 ... +99°C

> Chi tiết

Dung tích 36 Lít

Nhiệt độ: 18 ...+99.9oC

> Chi tiết