SIMDOS 02 Bơm định lượng chất lỏng KNF

SIMDOS 02 Bơm định lượng chất lỏng KNF

SIMDOS 02 Bơm định lượng chất lỏng KNF

SIMDOS 02 Bơm định lượng chất lỏng KNF

SIMDOS 02 Bơm định lượng chất lỏng KNF
SIMDOS 02 Bơm định lượng chất lỏng KNF

TRANG CHỦ Sản phẩm KNF Bơm màng định lượng chất lỏng Bơm định lượng SIMDOS 02

 

 

Giới thiệu

Tự mồi nước, chạy khô, chi phí bảo trì thấp

Hiệu chuẩn dễ dàng và nhanh chóng

Phù hợp với nhiều lưu chất khác nhau: chất lỏng thông thường, chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp, loại chất lỏng có độ nhớt cao…

 

Đặc tính kỹ thuật

Version S hoạt động manual

Sử dụng bơm chất lỏng, hoặc chất lỏng có chứa chất rắn lơ lửng có kích thước hạt không vượt quá  70 µm

Tốc độ dòng: 30 µl/min–20 ml/min (với lưu chất là nước ở 20°C)

Dosing volume: 30 µl–999 ml

Đầu bơm làm từ vật liệu nhựa: PP

Điều khiển manual

Nguồn điện: 100–240 V / 50–60 Hz

Nhiệt độ môi trường: nhiệt độ phòng +5 to +40 °C

Nhiệt độ lưu chất cho phép: Nhiệt độ phòng +5 to 80 °C

Độ nhớt mẫu lớn nhất: 150 cSt

Độ chính xác: +/-2% (nominal value)

Độ lặp lại -Repeatability +/-1%

Công suất tiêu thụ: 10 W

Cấp độ bảo vệ motor IP65

Kích thước: 150 x 93 x 144

Trọng lượng: 0.9 kg

Ngõ kết nối ( Hydraulic connection) UNF 1/4"-28