Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary

Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary

Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary

Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary

Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary
Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary

TRANG CHỦ Sản phẩm Silverson Bơm nhũ hóa siêu vệ sinh Ultra Sanitary

Bơm nhũ hóa UHS

In-line Ultra Sanitary Mixer

    

Giới thiệu : 

* Dòng máy trộn đa năng Silverson Ultra có thể thực hiện nhiều ứng dụng đa dạng nhất - trộn, nhũ hóa, đồng nhất hóa, phân rã và hòa tan, với hiệu quả, tính linh hoạt và cấu trúc vệ sinh không thể so sánh.

 

* 3A TPV (Third Party Verification), EHEDG Certified và thiết kế đáp ứng FDA & cGMP Guidelines.

 

Đặc điểm : 

>> Tự bơm đẩy 

>> Không tạo ván, lợn cợn, mắt cá

>> Không bỏ xót sản phẩm khuấy

>> Nhiều loại đầu khuấy, tháo lắp dễ dàng

>> Self-draining tangential outlet

>> Phốt đơn, dễ dàng chuyển qua phốt đôi

>> Không cần tháo dỡ thủ công và làm sạch, giảm đáng kể bảo trì, chi phí vận hành, tăng độ tin cậy và tăng năng suất

 

 

 

Tùy chọn 


 

In-Line Ultra Sanitary UHS Range - US

Dòng máy khuấy UHS

 

Thiết bị khuấy trộn siêu vệ sinh Silverson cung cấp tính linh hoạt hơn nữa với cấu hình rotor / stator đa tầng như các tùy chọn tiêu chuẩn, dẫn đến thời gian trộn nhanh hơn đáng kể bằng cách giảm số lượng tuần hoàn cần thiết và giảm kích thước hạt lớn hơn. Công suất tự bơm từ 5 đến 25.000 gallon mỗi giờ.

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình

 

 

 

 

 

> Đầu khuấy

> Nguyên tắc hoạt động