Cân phân tích ADB 200-4 Kern

Cân phân tích ADB 200-4 Kern

Cân phân tích ADB 200-4 Kern

Cân phân tích ADB 200-4 Kern

Cân phân tích ADB 200-4 Kern
Cân phân tích ADB 200-4 Kern

TRANG CHỦ Sản phẩm Kern Cân phân tích Cân phân tích ADB 200-4

 

Màn hình LCD có chiều cao 19,6 mm

Kích thước dĩa cân lớn, bằng thép không gỉ, đường kính 90 mm

Kích thước tổng thể: W 190 x D 475 x H 295 mm

Khối lượng: 6 kg

Khối lượng cân: Max. 210 g

Độ đọc: 0.1 mg

Độ lặp lại: 0.2 mg

Độ tuyến tính: 0.4 mg

Nguồn điện: 230V 50/60Hz

Hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ 10-30 oC