CORIO Julabo

CORIO Julabo

CORIO Julabo

CORIO Julabo

CORIO Julabo
CORIO Julabo

TRANG CHỦ Sản phẩm Julabo Bể tuần hoàn nhiệt độ gia nhiệt - làm lạnh CORIO [new]

 

 

Mã SP. Model Thang nhiệt độ (°C) Độ ổn định nhiệt độ
(°C)
Công suất làm lạnh tại 20°C (kW) Công suất gia nhiệt (kW) Công suất bơm
(l/min)
Áp suất bơm
(bar)
9012701 CORIO CD-200F -20 ... +150 ±0.03 0.22 2 15 0.35
9012702 CORIO CD-201F -20 ... +150 ±0.03 0.2 2 15 0.35
9012703 CORIO CD-300F -25 ... +150 ±0.03 0.31 2 15 0.35
9012704 CORIO CD-600F -35 ... +150 ±0.03 0.6 2 15 0.35
9012705 CORIO CD-601F -40 ... +150 ±0.03 0.6 2 15 0.35
9012706 CORIO CD-900F -40 ... +150 ±0.03 0.9 2 15 0.35
9012707 CORIO CD-1000F -40 ... +150 ±0.03 1 2 15 0.35
9012708 CORIO CD-1001F -38 ... +100 ±0.03 1 2 15 0.35