Eyela Việt Nam

Eyela Vietnam

may co quay chan khong eyela

tu say chan khong eyela

bom chan khong eyela
be tuan hoan lam lanh eyela

TRANG CHỦ Sản phẩm Eyela

Hidekata Chino thành lập Tokyo Rikakikai Co., Ltd. (EYELA) năm 1955 và hiện tại là Chủ tịch và CEO, chuyên cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật công nghệ cao.