Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS

Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS

Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS

Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS

Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS
Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS

TRANG CHỦ Sản phẩm Metrohm Hệ thống chuẩn độ điện thế Hệ thống chuẩn độ thế cao cấp OMNIS

Nhanh hơn, an toàn hơn, dễ dàng hơn. Hệ thống chuẩn độ điện thế mới của Metrohm, đặt yêu cầu của bạn làm trọng tâm, chúng tôi cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh ở một đẳng cấp mới:

  • Nhanh hơn: Chuẩn độ tới 4 ứng dụng song song và phân tích tới 175 mẫu với thiết bị tự động.
  • An toàn hơn: Sử dụng công nghệ bản quyền 3S không tiếp xúc với hóa chất.
  • Dễ dàng hơn: Phần mềm thân thiện bao gồm nhiều tiện ích.

 

>> Tìm hiểu thêm

 

Tài liệu

 

8.000.5172                            Brochure: OMNIS
 
 
  • Tài liệu

TEST