mecmesin multitest-xt force and compression testers

multitest 1-XT may thu keo nen tu dong

multitest 20-xt do luc nen thung

multitest 50-xt do luc keo dut day dai

may thu keo nen tu dong mecmesin multitest-xt
may kiem tra luc keo nen mecmesin

TRANG CHỦ Sản phẩm Mecmesin Thiết bị thử lực kéo lực nén Hệ thống kiểm tra lực trên màn hình cảm ứng MultiTest-xt

Hệ thống đo lực đa năng Multitest 2.5-XT (Touch-Controlled)

 

Các model MultiTest-XT từ 500 N đến 50 kN

 

 

Thông số kỹ thuật