Water Pretreatment System Human

Water Pretreatment System Human

Water Pretreatment System Human

Water Pretreatment System Human

Water Pretreatment System Human
Water Pretreatment System Human

TRANG CHỦ Sản phẩm Human Hệ thống lọc tiền xử lý

 HỆ THỐNG TIỀN LỌC XỬ LÝ NƯỚC ĐẦU VÀO CHO HỆ THỐNG LỌC SIÊU SẠCH

 

 

Đặc điểm

- Dùng cho các loại nước đầu vào khác nhau
- Bảo vệ hiệu quả cho hệ thống lọc nước siêu sạch

 

 

Thông số kỹ thuật

 

Hình số

Part NO.

Lưu ý

1

phosphate cartridge

Anti Scaling (Thời gian thay thế: Khoảng 1 năm)

 

 

 

  
HMC-PT-1                       HMC-PT2                    HMC-PT-3

 

Thông số kỹ thuật

 

Hình số

Part NO.

Lưu ý

1

HMC-PT-1

Dùng cho nước đầu vào có nhiều bụi bẩn và thành phần lơ lửng

2

HMC-PT-2

Dùng cho nước đầu vào có nhiều bụi bẩn và thành phần lơ lửng

3

HMC-PT-3

Dùng cho nước đầu vào có nhiều bụi bẩn và thành phần lơ lửng

 

 

 

 

  
HMC-WS10                      HMC-WS10-1                    HMC-WS10-2

 

 

Thông số kỹ thuật

 

Hình số      

Part NO.

Lưu ý

1

HMC-WS10

 

- Khi nguồn nước đầu vào là nước ngầm
- Nước có nhiều thành phần lơ lửng, chất hữu cơ và bụi bẩn
- Nước có thành phần cứng (Ca++,Mg++)
- Nước có độ dẫn điện lớn hơn 300~400㎲/cm

2

HMC-WS10-1

 

- Khi nguồn nước đầu vào là nước ngầm
- Nước có nhiều thành phần lơ lửng, chất hữu cơ và bụi bẩn
- Nước có thành phần cứng (Ca++,Mg++)
- Nước có độ dẫn điện lớn hơn 300~400㎲/cm

3

HMC-WS10-2

 

- Khi nguồn nước đầu vào là nước ngầm
- Nước có nhiều thành phần lơ lửng, chất hữu cơ và bụi bẩn
- Nước có thành phần cứng (Ca++,Mg++)
- Nước có độ dẫn điện lớn hơn 300~400㎲/cm

 

 

Hệ thống tái tạo tuần hoàn nước  (자동재생 Type)

Model

Thể tích

In/Outlet

Lưu lượng

Tank (cm)

Resin

Muối

HMC-AR6

6L

20mm

1000L/Hr

15X45

24X42X72

HMC-AR20

10L

20mm

1500L/Hr

20X45

24X42X72