Hệ thống sắc ký ion Eco IC Metrohm

Hệ thống sắc ký ion Eco IC Metrohm

Hệ thống sắc ký ion Eco IC Metrohm

Hệ thống sắc ký ion Eco IC Metrohm

Hệ thống sắc ký ion Eco IC Metrohm
Hệ thống sắc ký ion Eco IC Metrohm

TRANG CHỦ Sản phẩm Metrohm Hệ thống sắc ký ion Hệ thống sắc ký ion Eco IC

Máy sắc ký ion Eco IC mang đến cho bạn:

   

  • Hệ thống nhỏ sử dụng trong phân tích nước và trong giảng dạy: Phân tích anion, cation và các chất phân cực.
  • Cung cấp tất cả những gỉ bạn cần với giá vô cùng hấp dẫn  bao gồm: Phần mềm, bộ khử nhiễu nền và đầu dò độ dẫn.
  • Chất lượng Thụy Sỹ: Chất lượng tốt, độ bền cao.
  • Thiết bị lấy mẫu tự động và bộ lọc mẫu Inline Ultrafiltration tùy chọn: tiết kiệm thời gian và chi phí phân tích.
  • Sắc ký ion thông minh: bao gồm các thành phần thông minh giúp kiểm soát và giám sát quá trình hoạt động, ngăn ngừa lỗi trong quá trình vận hành.

 

 

>> Tìm hiểu thêm

 

Tài liệu

8.925.5000                      Brochure: Eco IC – Ion chromatography for everyone (english)