HighTech Julabo

HighTech Julabo

HighTech Julabo

HighTech Julabo

HighTech Julabo
HighTech Julabo

TRANG CHỦ Sản phẩm Julabo Bể tuần hoàn nhiệt độ gia nhiệt - làm lạnh HighTech

 

 

 

Mã SP. Model Thang nhiệt độ (°C) Độ ổn định
(°C)
Công suất làm lạnh tại 20°C (kW) Công suất gia nhiệt (kW) Công suất bơm
(l/min)
Áp suất bơm
(bar)
9212625 F25-HE -28 ... +200 ±0.01 0.26 2 22-26 0.4-0.7
9312625 F25-HL -28 ... +200 ±0.01 0.26 2 22-26 0.4-0.7
9212632 F32-HE -35 ... +200 ±0.01 0.45 2 22-26 0.4-0.7
9312632 F32-HL -35 ... +200 ±0.01 0.45 2 22-26 0.4-0.7
9312633 F33-HL -30 ... +200 ±0.01 0.5 2 22-26 0.4-0.7
9212634 F34-HE -30 ... +150 ±0.01 0.45 2 22-26 0.4-0.7
9312618 FP35-HL -35 ... +150 ±0.01 0.45 2 22-26 0.4-0.7
9212640 FP40-HE -40 ... +200 ±0.01 0.68 2 22-26 0.4-0.7
9312640 FP40-HL -40 ... +200 ±0.01 0.68 2 22-26 0.4-0.7
9212645 FP45-HE -42 ... +200 ±0.01 0.85 2 22-26 0.4-0.7
9312645 FP45-HL -42 ... +200 ±0.01 0.85 2 22-26 0.4-0.7
9212650 FP50-HE -50 ... +200 ±0.01 0.9 2 22-26 0.4-0.7
9312650 FP50-HL -50 ... +200 ±0.01 0.9 2 22-26 0.4-0.7
9212651 FPW50-HE -50 ... +200 ±0.01 0.9 2 22-26 0.4-0.7
9312651 FPW50-HL -50 ... +200 ±0.01 0.9 2 22-26 0.4-0.7