CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Sievers Suez Sievers InnovOx Thiết bị Phân tích TOC InnovOx Phân tích TOC On-Line

 

Máy phân tích Tổng Carbon hữu cơ (TOC) InnovOx  Sievers cung cấp khả năng giám sát sự hiện diện chất hữu cơ một cách liên tục và khả năng chạy đa dòng (multi-stream capabilities). Khả năng chạy đa dòng (multi-stream capabilities) cho phép người sử dụng chạy tối đa năm mẫu nếu các quy trình không yêu cầu giám sát liên tục. Sievers InnovOx On-Line có phạm vi hoạt động năng linh động từ 50 ppb đến 50.000 ppm. Kỹ thuật oxy hóa nước siêu tới hạn được cấp bằng sáng chế cho hiệu suất thu hồi TOC vượt trội, độ chính xác và độ bền cao.

 


 

Các máy phân tích tuân thủ US EPA Method 415.1, US EPA Method 415.3, US EPA Method 9060A, CEN Method DIN EN 1484, ISO 8245, and ASTM D5173

 


 

Các tính năng và lợi ích của InnovOx On-Line

Khoảng đo rộng lên tới 50.000 ppm TOC

• Quá trình oxy hóa nước siêu tới hạn được cấp bằng sáng chế (SCWO) cho hiệu suất thu hồi TOC vượt trội và độ lặp lại cao

• Chạy tối đa năm dòng mẫu

• Kỹ thuật đầu dò NDIR đáng tin cậy không có bộ phận chuyển động

• Hoạt động đơn giản

• Chế độ (mode) đo linh hoạt bao gồm TOC (TC-IC) hoặc NPOC

• Báo cáo COD / BOD

• Rất phù hợp cho nền mẫu TOC khó, như cellulose và mẫu nhiễm mặn cao

 


 

Các ứng dụng:

• Tối ưu hóa nhà máy nước thải sinh học

• Giám sát nước thải

• Theo dõi lượng muối và mẫu nhiễm mặn

• Kiểm soát quy trình hoạt động công nghiệp