Eyela Việt Nam

Eyela Việt Nam

Eyela Việt Nam

Eyela Việt Nam

Eyela Việt Nam
Eyela Việt Nam

TRANG CHỦ Sản phẩm Eyela

Hidekata Chino thành lập Tokyo Rikakikai Co., Ltd. (EYELA) năm 1955 và hiện tại là Chủ tịch và CEO, chuyên cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật công nghệ cao.