Mecmesin Force Gauge AFG 500

Mecmesin Force Gauge AFG 1000

Mecmesin Force Gauge AFG2500

Mecmesin Force Gauge BFG 500

Mecmesin Force Gauge BFG 2500
Mecmesin Force Gauge BFG 1000

TRANG CHỦ Sản phẩm Mecmesin Thiết bị thử lực kéo lực nén Lực kế kỹ thuật số Force Gauage

 

AFG là lực kế kĩ thuật số chính xác nhất trên thế giới

>> AFG có thể được dùng riêng hoặc kết hợp với thiết bị kéo nén để tối ưu hóa phương pháp kiểm tra lực. AFG cung cấp các phướng án thử nghiệm nâng cao bao gồm;

AFG - Mecmesin Advanced Force Gauge
 

 • Xem peak đầu tiên 1st peak và tối ưu các giá trị đọc

 • Báo đạ/không đạt bằng âm thanh lẫn đèn hiệu

 • Lưu trữ lên đến 500 kết quả đọc

Ưu điểm

 • Độ chính xác cao ±0.1% của toàn dãi đo
 • Đơn vị tùy chọn N, kN, mN, gf, kgf, lbf và ozf
 • Cổng kết nối RS232, digimatic và analogue
 • Cảnh báo quá tải 
 • Có thể kết nối phần mềm để đánh giá kết quả data acquisition software 
 • Có 10 model từ 2.5N đến 2500 N (0.55lbf đến 550 lbf)

 

 


 

BFG là loại lực kế dễ sử dụng, giá cả hợp lý.

>> BFG có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với thiết bị kéo nén để có một hệ thống thử nghiệm hoàn chỉnh cho kết quả lực lặp lại và chính xác.

>> Để nâng cao độ chính xác và các chức năng bổ sung khác, xem thêm Advanced Force Gauge.

Ưu điểm

 • Độ chính xác cao ±0.25% trên toàn dãi
 • "Trực tiếp" hiển thị với chế độ giám sát liên tục
 • Giữ peak tối ưu 
 • Đơn vị tùy chọn: N, kN, mN, gf, kgf, lbf và ozf 
 • Cổng kết nối xuất kết quả và dữ liệu RS232, digimatic và analog
 • Cảnh báo quá tải
 • Kết hợp phần mềm "data acquisition software" để đánh giá dữ liệu thử nghiệm bổ sung
 • Có 6 model từ 10N đến 2500 N (2.2lbf đến 550 lbf)

 

 

 


 

 

CFG+ là lực kế kĩ thuật số cơ bản và giá cả hợp lý nhất.

>> Lực kế Compact Force Gauge+ được thiết kế dạng bỏ túi nhỏ gọn cổng kết nối RS232 kết nối với các thiết bị ngoại vi.

>> Dùng pin AA, CFG+ có thể dùng riêng hoặc kết hợp với thiết bị kéo nén để có được một hệ thử nghiệm kiểm tra lực kéo và nén cơ bản.

Lực kế CFG Mecmesin

Lực kế CFG+

Ưu điểm

 • Chính xác ±0.5% trên toàn dãi đo
 • Giữ peak tối ưu (bi-directional/hai chiều)
 • Nhiều đơn vị lựa chọn N, lbf, ozf và kgf 
 • Cảnh báo quá tải 
 • 3 model từ 50N đến 500 N (11 lbf đến110 lbf)