máy đo độ đục TB 210 IR

máy đo độ đục TB 300 IR

máy đo độ đục TB 250 WL

máy đo độ đục TB 211 IR

Turbidity meter Lovibond
Phân tích độ đục của nước

TRANG CHỦ Sản phẩm Lovibond-Water Máy đo độ đục

New, high-precision instrument for laboratory and mobile use

> Chi tiết

The compact infrared turbidity meter TB 210 IR is designed to allow fast, precise on-site testing (EN ISO 7027)

> Chi tiết

The TB 250 WL is equipped with a whitelight source.

> Chi tiết