Sealed Unit Lab Mixer Silverson L5SU

Sealed Unit Lab Mixer Silverson L5

may dong hoa chan khong phong thie nghiem

may nhu hoa chan khong cho phong lab

l5su lab mixer silverson
may khuay l5m-a silverson

TRANG CHỦ Sản phẩm Silverson Máy nhũ hóa dùng trong phòng thí nghiệm Máy khuấy có hút chân không L5SU

 

Máy khuấy L5SU cho các mẫu cần khuấy dưới điều kiện chân không bao gồm Bộ kiểm soát tốc độ khuấy.

Nâng hạ trụ khuấy điện tử tự động.

Màn hình điều khiển kiểu touch pad.

 

Phụ tùng:

Model 0.5K - Bình mẫu thủy tinh 480ml. Đầu khuấy GPDH, SHHSS và Emulsor Screen.

Model 1.0K - Bình mẫu thủy tinh 960ml. Đầu khuấy GPDH, SHHSS và Emulsor Screen.

Model SS1 - Bình khuấy thép không gỉ 1L. Đầu khuấy GPDH, SHHSS và Emulsor Screen.

Model SS2 - Bình khuấy thép không gỉ 2L. Đầu khuấy GPDH, SHHSS và Emulsor Screen.

Model SS5 - Bình khuấy thép không gỉ 5L. Đầu khuấy GPDH, SHHSS và Emulsor Screen.

và nhiều loại phụ khác.