Silverson air compressed mixer l2 air

may khuay dung khi nen la air silverson

may high shear khi nen silverson

may dong hoa dung khi nen l2 air

may khuay dung trong khu vuc de chay no
l2 air silverson mixer

TRANG CHỦ Sản phẩm Silverson Máy khuấy high shear dùng khí nén L2/Air

Dùng trong khu vực dễ cảy ra cháy nổ, máy khuấy L2/AIR dùng motor khí nén bên trong nên an toàn và có thể dùng chung các đầu khuấy (rotor/staotr) của máy khuầy dòng L5. Khả năng khuấy từ 1ml đến 12 lít.

 

 

Liên hệ: info@hoay.com.vn