Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh
Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

TRANG CHỦ Sản phẩm Silverson Máy khuấy nhũ hóa theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh

Máy khuấy theo tiêu chuẩn vệ sinh Sanitary

 

Các dòng máy khuấy theo tiêu chuẩn vệ sinh Sanitary của Silverson đều được chứng nhận theo 3A Type, EHEDG Certified và thiết kế đáp ứng với yêu cầu của tiêu chuẩn FDA và cGMP. Máy khuấy Silverson thích hợp cho các ngành công nghiệp có quy trình sản xuất cần cleaning-in-place (CIP) và sterilizing-in-place (SIP). Không chỉ bao gồm ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm mà còn ứng dụng đa dạng hơn của các công ty có kỹ thuật sản xuất hiện đại, yêu cầu từ nguyên liệu đến thành phẩm cần ít thiết bị nhất.

 

 

 

 

 

 

 


UHS Range

Silverson In-Line Ultra Sanitary mixers offer further versatility with multistage rotor/stator configurations as standard options, resulting in substantially faster mixing times by reducing the number of recirculation passes required and offering greater particle size reduction. Self-pumping capacities from 5 up to 25,000 gallons per hour.