Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3

Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3

Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3

Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3

Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3
Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3

TRANG CHỦ Sản phẩm Eyela Máy lắc và Máy khuấy Máy khuấy từ gia nhiệt RCH-3

 

Thông số kỹ thuật

 - Tốc độ khuấy: 100 - 1500 rpm
 - Thể tích khuấy: 500mL - 3L
 - Heater: 250W
 - Gia nhiệt lên đến 300oC
 - Motor: Shaded pole induction motor 1.8W
 - Kích thước: 198W x 225D x 115H
 - Khối lượng: 2.4kg