Page Pull Tester

Page Pull Tester

Page Pull Tester

Page Pull Tester

Máy kiểm tra độ bền gáy sách
Máy kiểm tra độ bền gáy sách

TRANG CHỦ Sản phẩm Mecmesin Thiết bị thử lực kéo lực nén Máy kiểm tra độ bền gáy sách

Dưới 5 N.cm : Không đạt

Từ 5 -7.25 N.cm: Đạt yêu cầu

Từ 7.25 - 9 N.cm: Tốt

Từ 9 N.cm trở lên: Rất tốt

 

Thông số kỹ thuật:

Khoảng lực max. 500 N

Chiều cao trang sách max. 32 cm

Độ dày cuốn sách max. 5.2 cm

Kích thước tổng thể: W402 x D305 x H608 mm

Khối lượng: 10kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mecmesin Page Pull Tester enables repeatable binding strength checks

 

Page Pull Tester can test large specimens and is quick to use

 

Starting a page pull test with the soft-back specimen loaded