Máy quang phổ Nano-μ [NEW]

Máy quang phổ Nano-μ [NEW]

Máy quang phổ Nano-μ [NEW]

Máy quang phổ Nano-μ [NEW]

Máy quang phổ Nano-μ [NEW]
Máy quang phổ Nano-μ [NEW]

TRANG CHỦ Sản phẩm Human Máy quang phổ UV/VIS Máy quang phổ Nano-μ [NEW]

 

 


 

Thông số kỹ thuật

CHỌN THỂ TÍCH MẪU NHỎ
Bước sóng 0.2mm
Lượng mẫu tối thiểu 0.2-2.0㎕
Hàm lượng 2.5-7500ng/ul (ds-DNA)
Giới hạn dưới phát hiện 10ng/㎕
Hàm lượng tối đa 5000 ng/㎕ (ds-DNA)
Độ lặp lại DNA <±1.0% (dsDNA, ở 1000ng/㎕)
 
Máy quang phổ
Bước sóng 190-1100mm
Độ rộng băng phổ 2.0nm
Hệ thống quang học Single Beam, Grating 1200 lines/mm
Độ chính xác bước sóng ±0.5nm
Độ lặp lại bước sóng 0.3nm
Tốc độ quét phổ Cao, Trung bình, Thấp, Tối đa 3000nm/min
Độ chính xác trắc quang ±0.5% or ±0.004A @1A
Thang trắc quang 0-200%T,-0.3,0.3A,0-9999Conc
Độ lệch quang 0.05%T@220,340nm
Độ ổn định ±0.0008A/h @500nm
Màn hình 5 inches LCD (320*240 dots)
Độ phẳng đường nền quang ±0.002A
Nguồn chiếu sáng Đèn Halogen & Deuterium (pre-aligned)
Cổng xuất Output Cổng USB Type A Port cho thẻ nhớ USB