Máy quang phổ UV/VIS

Máy quang phổ UV/VIS

Máy quang phổ UV/VIS

Máy quang phổ UV/VIS

Máy quang phổ UV/VIS
Máy quang phổ UV/VIS

TRANG CHỦ Sản phẩm Human Máy quang phổ UV/VIS

Thể tích mẫu: 0.5~2.0㎕
Nhanh & chính xác dù dùng một lượng nhỏ mẫu DNA và protein.

> Chi tiết

Tích hợp phần mềm tiện tích phức tạp cho máy vi tính hệ điều hành Windows và chùm sáng đôi.

> Chi tiết