Máy sàng khí Hosokawa ALPINE

Máy sàng khí Hosokawa ALPINE

Máy sàng khí Hosokawa ALPINE

Máy sàng khí Hosokawa ALPINE

Máy sàng khí Hosokawa ALPINE
Máy sàng khí Hosokawa ALPINE

TRANG CHỦ Sản phẩm Tyler W.S Máy sàng khí Hosokawa ALPINE

Máy sàng khí Hosokawa ALPINE Air Jet

Hosokawa ALPINE

 

W.S. Tyler phân phối máy sàng khí Hosokawa ALPINE Air Jet Sieve e200 LS, một sản phẩm mang tính cách mạng trong việc phân tích kích thước hạt trong môi trường chân không. Sàng rây Air jet là một quy trình hiệu quả sử dụng dòng không khí thay đổi để sàng vật liệu.

 

Thông số kỹ thuật

Chỉ hoạt động với Sàng Air Jet Sieves

 

 

 

 

 

 

 

 

BROCHURE HOSOKOWA E200LS  (PDF)

 Phần mềm

► Đặc điểm Phần mềm

► Phụ tùng