Máy so màu EC 2000 Pt Co

Máy so màu EC 2000 Pt Co

Máy so màu EC 2000 Pt Co

Máy so màu EC 2000 Pt Co

Máy so màu EC 2000 Pt Co
Máy so màu EC 2000 Pt Co

TRANG CHỦ Sản phẩm Lovibond-Colour Máy so màu EC 2000 Pt Co

Máy so màu tự động EC 2000 PT CO

 

Mã hàng: 162010

 

Nước, Dầu trong suốt, Hóa chất & Sản phẩm dầu mỏ

 

Màu Platinum-Cobalt/Hazen/Apha (ASTM D 1209)/True Colour Units (TCU)

 

Thang đo: 0 – 500
2 vùng so sánh màu & Kết quả số
So màu từ mắt thường (chủ quan) đến điện tử (khách quan)
Nhanh chóng & Chính xác
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
Hiển thị màu kết quả On-Screen và tùy chọn kết quả số
Kỹ thuật số, Di động, Công nghệ "Push Button"
Báo cáo nhanh chóng từ phòng Lab hoặc On-Site
Cell đo (3 x 50mm W100 Plastic) và (1 x 50mm W100 OG)
Kèm theo dung dịch để hiệu chuẩn và kính chuẩn

 

>> Catalogue EC Series