Máy so màu online TA 4

Máy so màu online TA 4

Máy so màu online TA 4

Máy so màu online TA 4

Máy so màu online TA 4
Máy so màu online TA 4

TRANG CHỦ Sản phẩm Lovibond-Colour Máy so màu tự động (Ánh sáng truyền qua) Máy so màu online TA 4

 

The Lovibond® TA 4 online system enables instant monitoring of colour quality throughout the manufacturing process. With assisted implementation by trained Lovibond® personnel, it is designed to be an easy-to-use monitoring system with the accuracy guaranteed of the Lovibond® brand.

 

The online system provides objective colour data for continuous process control, allowing near real-time process information to be obtained at a low analytical cost. The system can be used for the measurement of constituent concentrations, early detection of trace contaminants and quality assurance analysis. Analytical results can be fed back for automatic process control and optimisation.

 

This new generation of online colorimeters utilise diode array spectrophotometers which measure a near real-time response across the spectrum (380 to 780 nm) or less. This spectrophotometric approach allows for the use of of internationally recognised colour coordinate systems, such as CIELAB and CIE xzY with the subsequent translation of colour data to industry specific colour scales, as referenced be standardising bodies such as AOCS, DGF, ISO and ASTM.

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống đo màu Online TA 4


 

 

Ứng dụng:

Dầu ăn, chất béo ; hóa chất

 

Thang màu: 

FAC Colour (AOCS Cc13a-43)
CIE 94
CIE L*a*b
CIELAB (L*C*h)
Gardner Colour
Lovibond® RYBN Colour
Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (ASTM D 1209)
AOCS-Tintometer® Colour

 

 

 

 

Ưu điểm

Đo màu online liên tục để việc kiểm soát quy trình được chính xác
Linh hoạt với nhiều thang màu đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp
Tích hợp liền mạch vào quy trình sản xuất - tương thích với nhiều thiết bị khác
Không mất thời gian và chi phí vào việc lấy mẫu và đo lường trong phòng thí nghiệm
Kích hoạt chức năng cảnh báo nếu kết quả không như tiêu chuẩn
Dễ dàng sử dụng với màn hình cảm ứng và hiển thị đồ thị
Thuận tiện với nhiều vị trí đo trong toàn nhà máy
Được tư vấn đầy đủ từ nhân viên có chuyên môn của Lovibond trong suốt quá trình lắp đặt