CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Cannon Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon Nhớt kế mao quản chảy xuôi Routine Fenske

 

 

 

 

Mã sản phẩm Size Hằng số độ nhớt
(mm²/s²)
Thang độ nhớt (mm²/s)†
Chưa hiệu chuẩn Đã hiệu chuẩn Thấp Cao
9721-A50 9721-B50 25 0.002 0.5 2.0
9721-A53 9721-B53 50 0.004 0.8 4.0
9721-A56 9721-B56 75 0.008 1.6 8.0
9721-A59 9721-B59 100 0.015 3.0 15
9721-A62 9721-B62 150 0.035 7.0 35
9721-A65 9721-B65 200 0.1 20 100
9721-A68 9721-B68 300 0.25 50 250
9721-A71 9721-B71 350 0.5 100 500
9721-A74 9721-B74 400 1.2 240 1200
9721-A77 9721-B77 450 2.5 500 2500
9721-A80 9721-B80 500 8.0 1600 8000
9721-A83 9721-B83 600 20 4000 20000
9721-A86 9721-B86 650 45 9000 45000
9721-A89 9721-B89 700 100 20000 100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.