Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon

Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon

Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon

Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon

Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon
Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon

TRANG CHỦ Sản phẩm Cannon Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon

Nhớt kế mao quản thủy tinh 


 

CANNON Instrument Company® sản xuất các loại nhớt kế mao quản thủy tinh từ năm 1938. Chúng tôi cung cấp rất nhiều loại nhớt kế bởi vì một loại nhớt kế không thể đáp ứng cho nhiều ứng dụng.

Sử dụng kết hợp với thiết bị chất lượng cao đảm bảo kết quả đo chính xác và đáng tin cậy. Tất cả các nhớt kế CANNON đều đáp ứng tiêu chuẩn hiệu chuẩn NIST, ISO 9001 và A2LA mà công ty đã đăng ký. Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn chọn loại nhớt kế đáp ứng với yêu càu của bạn. Chúng tôi cung cấp các loại nhớt kế như sau:

 

► Trong suốt: Cho các mẫu sản phẩm lỏng trong suốt/hơi mờ.

► Lơ lửng: Cho các mẫu sản phẩm lỏng trong suốt/hơi mờ. Thích hợp cho đo ở nhiều dãi nhiệt độ khác nhau bởi vì chúng có cùng hằng số độ nhớt ở tất cả các nhiệt độ.

► Pha loãng: Dùng pha loãng dung dịch polyme để ước tính được khối lượng phân tử và hình dáng.

► Chảy ngược: Cho các mẫu lòng trong suốt hay đục. Phải được làm sạch, sấy khố giữa các lần xác định tính lặp lại.

► Chân không: Là loại nhớt kế chảy ngược đặc biệt đo mẫu có độ nhớt cao (cả mẫu trong suốt hay mờ đục). Yêu cầu kiểm soát chân không một cách chính xác để đẩy mẫu đi qua nhớt kế.

Nhớt kế mao quản chảy xuôi Cannon-Fenske Routine đo độ nhớt động học các mẫu chất lỏng trong suốt Newton theo tiêu chuẩn ASTM D445 và ISO 3104. Thể tích ít nhất là 7 mL. Có sẵn hai loại đã hiệu chuẩn từ hãng và chưa hiệu chuẩn. Loại đã hiệu chuẩn cung cấp bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn và giấy hướng dẫn sử dụng.

> Chi tiết

Nhớt kế chảy ngược Cannon-Fenske Opaque đo độ nhớt động học của các sản phẩm trong suốt và mờ đục Newton theo tiêu chuẩn ASTM D445, ISO 3104 và ASTM D2170. Thể tích mẫu ít nhất là 12 mL. Có sẵn hai loại đã hiệu chuẩn từ hãng và chưa hiệu chuẩn. Loại đã hiệu chuẩn cung cấp bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn và giấy hướng dẫn sử dụng.

> Chi tiết

The Ubbelohde Viscometer measures kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445 and ISO 3104. Minimum sample volume is 11 mL. Minimum bath depth is 241 mm (9.5 in). Unity factor series has a constant within +/- 0.2% of the values listed. Both calibrated and uncalibrated viscometers are available. 

> Chi tiết

The Cannon-Ubbelohde Viscometer, with a more rugged design than standard Ubbelohde viscometers, measures kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445 and ISO 3104. Minimum sample volume is 11 mL. Minimum bath depth is 254 mm (10 in) but it must be submerged to 220 mm (8.5 in). Both calibrated and uncalibrated viscometers are available. 

> Chi tiết

The Cannon-Ubbelohde Semi-Micro Viscometer measures kinematic viscosity of small samples of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445 and ISO 3104. Minimum sample volume is ~1 mL (sizes 400 through 600 may require additional sample). Initial sample can be diluted as much as 20 mL for intrinsic viscosity determinations

> Chi tiết

The Cannon-Ubbelohde Dilution Viscometer measures intrinsic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445 and ISO 3104. Minimum sample volume is 8 mL (can be diluted to 40 mL). Minimum bath depth is 305 mm (12 in). Viscometer constant is the same at all temperatures

> Chi tiết