CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Metrohm Hệ thống kiểm tra độ ổn định oxy hóa Phần mềm StabNet

Phần mềm StabNet cung cấp kèm theo cho phép sử dụng với các thiết bị:

  • 892 Professional Rancimat,
  • 893 Professional Biodiesel Rancimat,
  • 895 Profession PVC Thermomat.

StabNet là trung tâm điều khiển. Đồng thời có thể xử lý, tính toán kết quả, quản lý, lưu trữ dữ liệu, được sử dụng như công cụ kiểm soát chất lượng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính năng nổi bật

  • Giao diện rõ ràng, dễ dàng sử dụng
  • Cơ sở dữ liệu có chức năng tìm kiếm, phân loại và thống kê
  • Tính minh bạch cao khi đánh giá dữ liệu và tính toán kết quả
  • An toàn dữ liệu dựa vào chức năng tự động sao lưu
  • Thiết lập sẵn phiên bản client-server

 


 

Giao diện rõ ràng, dễ sử dụng

 

Nhờ bố trí giao diện của phần mềm StabNet rõ ràng, vận hành các thiết bị đo độ ổn định của Metrohm thật dễ dàng.

Cửa sổ làm việc song song trên thiết bị, hai dãy gia nhiệt với bốn vị trí đo cho mỗi dãy giúp  việc kiểm tra các thông số cài đặt và theo dõi tiến trình của mỗi mẫu trở nên dễ dàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đánh giá kết quả tự động

 

Thời gian cảm ứng hay thời gian ổn định được tính toán một cách tự động từ dữ liệu đo được.

Nếu bạn thực hiện nhiều lần đo, chức năng thống kê của StabNet cung cấp các số liệu mà bạn cần, thí dụ như giá trị trung bình cũng như độ lệch chuẩn tương đối và tuyệt đối.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Phương pháp ngoại suy nhiệt độ

 

StabNet giúp bạn có thể ngoại suy nhiệt độ.

Sử dụng mối tương quan toán học giữa nhiệt độ và kết quả đo (thời gian cảm ứng hay thời gian ổn định), phần mềm đưa ra kết quả tại các nhiệt độ chưa được thực hiện.

Dựa vào tính năng tiện dụng này, bạn có thể tăng tốc quá trình thực nghiệm bằng cách tăng nhiệt độ kiểm tra hoặc thiết lập tuổi thọ ước tính của sản phẩm ở nhiệt độ bảo quản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dữ liệu an toàn và kết quả minh bạch

 

StabNet lưu lại tất cả các phương pháp và các thông số thiết bị trong cơ sở dữ liệu riêng của các lần thực nghiệm.

Nếu các kết quả được tái đánh giá, phiên bản gốc hay các phiên bản sau, đến phiên bản cuối đều được lưu lại và có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Cơ sở dữ liệu mô tả tính năng tìm kiếm, sàng lọc và phân loại để đảm bảo rằng có thể tìm lại các lần thực nghiệm trong quá khứ một cách dễ dàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tạo báo cáo theo yêu cầu

 

Khi không có thời gian để tạo các báo cáo riêng: Bạn chỉ cần dùng các mẫu báo cáo có sẵn bao gồm dữ liệu muốn hiển thị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tích hợp chức năng bảo đảm chất lượng sản phẩm cho kết quả đáng tin cậy.

 

StabNet được trang bị các công cụ hỗ trợ quản lý chất lượng, đảm bảo rằng bạn có thể tin tưởng vào kết quả ở tất cả các lần đo.

Thí dụ: Khi được yêu cầu, có một công cụ hướng dẫn bạn thông qua việc hiệu chuẩn đầu dò độ dẫn điện. StabNet đáp ứng tất cả các yêu cầu của GLP và FDA với Rancimat Professional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tùy chọn phiên bản client-server

 

Phiên bản client-server trên StabNet.

Nếu chọn phiên bản này, tất cả các phương pháp và kết quả được lưu trên máy chủ StabNet, Bạn được sử dụng tất cả các tính năng quản lý dữ liệu trung tâm như: dữ liệu có thể được truy cập từ bất cứ máy tính nào đã cài StabNet phiên bản Client-Server và cũng có thể hạn chế quyền truy cập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tùy chọn