CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Metrohm Hệ thống phân tích cực phổ VA Thiết bị cực phổ cầm tay

Thiết bị phân tích kim loại nặng cầm tay 946 Portable VA Analyzer

 

 

Xác định hàm lượng vết Asen (As), Thủy ngân( Hg) và đồng (Cu) trong nước tại hiện trường với thiết bị cực phổ cầm tay 946 Portable VA Analyzer. Việc xác định hàm lượng kim loại nặng tại hiện trường thay thế quy trình trong phòng thí nghiệm, bạn có khả năng có được kết quả trong vài phút thay vì phải chuyển mẫu về phòng thí nghiệm và chờ đợi kết quả phân tích.

 

 

Thiết bị 946 Portable VA Analyzer mang đến cho bạn

 • Phân tích hoàn toàn tại hiện trường: Phân tích mẫu của bạn tại bất cứ nơi đâu và cho kết quả nhanh
 • Vận hành dễ dàng :Chi phí bão dưỡng điện cực thấp, tất cả các phụ kiện được cung cấp kèm theo
 • Kết quả chính xác: Xác định hàm lượng vết kim loại nặng

 

 

Tính năng tiêu biểu của 946 Portable VA Analyzer

 

 • Thiết bị cầm tay sử dụng pin: dùng cho phân tích thủy ngân(Hg), asen(As) và đồng(Cu) trong nước
 • Vận hành dễ dàng: phương pháp có sẵn, điện cực sẵn sàng sử dụng, kết quả trong thời gian vài giây
 • Kết quả có độ chính xác cao: thích hợp cho phân tích theo yêu cầu của WHO
 • Cung cấp trọn bộ: bao gồm tất cả phụ kiện cần thiết cho quá trình phân tích
 

 

 

 

946 Portable VA Analyzer là hệ thống cực phổ cầm tay dễ sử dụng dùng xác định hàm lượng kim loại nặng như asen(As), thủy ngân(Hg) và đồng(Cu)trong nước.

 • Thiết bị cầm tay và sử dụng nguồn điện là pin
 • Cho kết quả nhanh chỉ trong một phút
 • Phương pháp có sẵn và không cần bảo dưỡng điện cực thường xuyên
 • Cho kết quả chính xác đáp ứng yêu cầu cảu WHO
 • Bao gồm hệ thống hoàn chỉnh trong hộp vận chuyển chuyên dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định hàm lượng vết Asen(As), Thủy ngân( Hg) và đồng (Cu) trong nước tại hiện trường với thiết bị cực phổ cầm tay 946 Portable VA Analyzer. Việc xác định hàm lượng kim loại nặng tại hiện trường thay thế quy trình trong phòng thí nghiệm, bạn có khả năng có được kết quả trong vài phút thay vì phải chuyển mẫu về phòng thí nghiệm và chờ đợi kết quả phân tích.

 

 

Thiết bị 946 Portable VA Analyzer mang đến cho bạn

 • Phân tích hoàn toàn tại hiện trường: Phân tích mẫu của bạn tại bất cứ nơi đâu và cho kết quả nhanh
 • Vận hành dễ dàng :Chi phí bão dưỡng điện cực thấp, tất cả các phụ kiện được cung cấp kèm theo
 • Kết quả chính xác: Xác định hàm lượng vết kim loại nặng

 

 

Tính năng tiêu biểu của 946 Portable VA Analyzer

 

 • Thiết bị cầm tay sử dụng pin: dùng cho phân tích thủy ngân, asen và đồng trong nước
 • Vận hành dễ dàng: phương pháp có sẵn,  điện cực sẵn sàng sử dụng, kết quả trong thời gian vài giây
 • Kết quả có độ chính xác cao: thích hợp cho phân tích theo yêu cầu của WHO
 • Cung cấp trọng bộ : bao gồm tất cả phụ kiện cần thiết cho quá trình phân tích

 

 

Hãy đừng mang mẫu về phòng thí nghiệm- hãy mang phòng thí nghiệm đến nơi có mẫu.

 

 

Với 946 Portable VA Analyzer, bạn chỉ cần lấy mẫu, phân tích ngay và cho kết quả nhanh tại hiện trường.

Giảm thời gian vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm.