Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C

Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C

Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C

Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C

Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C
Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C

TRANG CHỦ Sản phẩm Sievers Suez Thiết Bị Phân tích TOC SUEZ Sievers M5310C

 

Máy phân tích Tổng Carbon hữu cơ (TOC) Sievers M5310 C được thiết kế cho ngành công nghiệp nước uống và giám sát chất lượng nước môi trường. Cung cấp giới hạn đo từ 4 ppb đến 50 ppm, các máy phân tích này được thiết kế để hỗ trợ quá trình khử trùng sản phẩm. Sievers M5310 C sử dụng quá trình oxy hóa persulfate UV với đầu dò độ dẫn màng, làm cho nó phù hợp với  chuẩn SM 5310 C và US EPA 415.3. Đáp ứng các mục tiêu quy định và tối ưu hóa các quy trình xử lý với Máy phân tích TOC Sievers M5310 C.

 

Xem thông tin chi tiết

Analyze discrete grab samples to meet regulations and optimize treatment

> Chi tiết

Portable, lightweight analyzer designed to meet regulations and optimize processes

> Chi tiết

Dual-stream, continuous monitoring designed to meet regulations and optimize processes

> Chi tiết