CONG TY TNHH HOA Y

CÔNG TY TNHH HOA Ý

CONG TY HOA Y

HOA Y CO LTD

SILVERSON VIETNAM
MECMESIN VIETNAM

TRANG CHỦ Sản phẩm Eyela Thiết bị tổng hợp chất hữu cơ

EYELA cung cấp các thiết bị dùng tổng hợp chất hữu cơ từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 
đến phát triển trong qui mô sản xuất.

Bộ ghi nhận dữ liệu phản ứng cầm tay có thể đo và kiểm soát các điều kiện phản ứng như áp suất và nhiệt độ của dung môi. 

Các thông số phản ứng hiển thị màu trên màn hình và đều được lưu trữ lại.

> Chi tiết