Tủ lạnh âm sâu DuoFreez U400 -95oC

Tủ lạnh âm sâu DuoFreez U500 -95oC

Tủ lạnh âm sâu DuoFreez U700

Tủ lạnh âm sâu DuoFreez U800

DuoFreex U Smart-Lab ULT Freezer
DuoFreex U Smart-Lab ULT Freezer

TRANG CHỦ Sản phẩm Scilab Vietnam Tủ lạnh âm sâu -95oC DuoFreez U